Creating Glass Lives

Start-Up Training

10 stážistů - 6 měsíců - 3 země

Srdcem Glass Works je vzdělávací program pro studenty a absolventy sklářského a designového sektoru. V zimních měsících 2019/20 až 2021/22 proběhnou šestiměsíční fáze projektu pro deset držitelů stipendií z Německa, Dánska a České republiky. Budou pracovat v dílnách Bild-Werk Frauenau ve východním Bavorsku, absolvovat marketingové kurzy v dánském Bornholmu a stáže v českých sklárnách.

Praktické školení v Bild-Werk Frauenau

Během praktického výcviku ve Frauenau lektoři a skláři podporují účastníky v dalším rozvoji jejich technických a uměleckých dovedností experimentálním a inovativním způsobem.

„Vzájemný prospěch workshopů je především to, co vás posouvá v práci. Pokud stojíte v dílně sami, často skončíte ve slepé uličce. Výměna je velmi užitečná. “

K., Teilnehmer 2020/21

Marketingové kurzy v Bornholmu

Kurzy na School of Design, Architecture and Conservation v Bornholmu nabízejí potřebné know-how pro současný marketing specializovaných produktů a měly by účastníkům umožnit založit firmu a navázat mezinárodní výměnu a obchodní vztahy.

„Protože mnoho řečníků byli mladí profesionálové, snadno jsme si rozuměli. Rovnou jsme mohli diskutovat o některých opravdu praktických problémech, se kterými se mladí profesionálové setkávají. A myslím si, že tento kurz je velmi jedinečný. “

S., Teilnehmerin 2020/21

Stáže v českých sklárnách

Během stáží v českých sklárnách získají stážisté přehled o současných procesech designu, výroby a marketingu vysoce kvalitních sklářských výrobků.