Časová osa

Co se dělo dosud

Červenec 2021
Výstava a workshop v Coburgu

V dubnu 2021 byla v LABOR v Coburgu zahájena putovní výstava.

Duben 2021
Startup-Workshop a plenární zasedání: Vzhůru do budoucnosti!

Po šesti měsících intenzivní práce končí projekt Start-up workshopem. Účastníci zde mohou prezentovat své plány, pracovní postupy a výsledky a diskutovat o nich s ostatními zapojenými do projektu.

 

Říjen 2020 - Duben 2021
Druhé kolo projektu

Naše druhá projektové kolo bylo schopno navázat na první a poučit se z něj. Samozřejmě tu byly rozdíly, protože účastníci si s sebou přinesli odlišné kultury a prostředí.

 

Podzim 2020
Účastníci a jejich cesta

Ať už designér, řemeslník nebo umělec, živnostník nebo zaměstnanec. Deset účastníků mělo různé plány do budoucna. Poté, co jsme je intenzivně provázeli po dobu šesti měsíců a osobně se poznali, je vzrušující sledovat, jak tuto jedinečnou příležitost využijí pro ně osobitým způsobem.

 

Červenec 2020
Evropské sklo žije v řemesle, umění a průmyslu - Otevření výstavy v Bornholmu

Ve skutečnosti, stejně jako skláři v ní zobrazeni, měla výstava putovat různými evropskými sklářskými regiony. Jenže... korona také zamíchala našimi projektovými plány.

 

Říjen 2019 - Březen 2020
Start-Up! Ponořte se do světa výrobců skla

Někteří účastníci už cestovali po celém světě a získali zkušenosti, jiní byli teprve na začátku své kariéry. Všichni se však během projektu měli možnost něco naučit díky různým exkurzím a aktivitám.

 

Říjen 2019
Začátek prvního kola projektu

Nakonec to začalo v říjnu 2019. Začali jsme první ze tří kol projektu s deseti účastníky z Dánska, České republiky a Německa. Je to vždy zvláštní, když je teorie poprvé porovnána s praxí.

 

Červenec 2019
Exkurze do Meisenthalu – příběh, který dodává odvahu

Historie sklárny Meisenthal v Lotrinsku je povzbuzující příběh pro Bavorský les a pro projekt Glass Works! Proto se tam v létě 2019 vydala naše malá delegace, aby o tomto příběhu zjistila více na místě.

 

Květen / Červen 2019
Konference "Creating Glass Lives"

„Creating Glass Lives“ byl titulek naší konference a workshopu o budoucnosti skla 31. května a 1. června 2019.

 

Začátek roku 2019 - Březen 2020
Na stopě v příhraničí - Výzkum pro putovní výstavu

Sklo a turistika byly vždy propojeny, díky tomu se evropské sklářské regiony navzájem inspirovaly. Když Lisa v roce 2019 zahájila výzkum plánované putovní výstavy Glas Works na univerzitě v Grazu, okamžitě byla fascinována řemeslně i umělecky nadanými lidmi v pohraničí, kteří stáli za tímto spojením: Měli se stát středobodem výstavy.

 

Únor 2019
Exkurze do Nového Boru

Na našem druhém plenárním zasedání v Novém Boru v únoru 2019 jsme poznali, jak se v České republice dělají zázraky. Pohostinně přivítáni Petrem a Ondřejem Novotných jsme diskutovali o našich kritériích a cílech, o interiérovém designu, ateliérovém skle a architektuře.

 

Říjen 2018
Začátek projektu: Buď skeptický a konej zázraky!

Setkali jsme se kolem velkého stolu ve Frauenau na podzim 2018 na našem prvním partnerském setkání: Heinz Fischer, Sarah Höchstetter, Heidi Wolf a Mark Angus z Bild-Werku, Katharina Eisch-Angus a Lisa Eidenhammer z University v Grazu a přes Skype Troels Degn Johanson z Kodaně. Z severočeského Ústí nad Labem k nám přijel ještě Jaroslav Polanecký.

 

2004-2018
Cesta k projektu

Zavření a úpadek většiny východobavorských skláren od roku 2006 na jedné straně, emigrace mladých, dobře vyškolených studentů sklářských škol na straně druhé: Nechtěli jsme tento vývoj bezmocně přijmout. Koneckonců, historie skla - jak ji uvádí Muzeum Skla ve Frauenau - nás učí, jak inovativně skláři v Evropě vždy reagovali na vzestupy a pády ekonomiky a kultury!