otisk

Identifikace poskytovatele webové stránky www.bildwerkfrauenau.de

Vydavatel: Bild-Werk Frauenau eV
Zplnomocnění zástupci: Prof. Dr. Katharina Eisch-Angus, Heidi Vlk

Adresa:
Bild-Werk Frauenau eV
Moosaustraße 18a
94258 Frauenau

Tel.:+ 49 (0) 9926/18 08 95
Fax: + 49 (0) 9926/18 08 97

E-mail: info@bild-werk-frauenau.de

Registr sdružení Deggendorf, Bild-Werk Frauenau eV, sídlo: Frauenau, VR 10415
Identifikační číslo daně z obratu: DE249431044

www.bildwerkfrauenau.de je nabídka sdružení Bild-Werk Frauenau na internetu. Příspěvky poskytuje rada sdružení.
© Bild-Werk Frauenau eV

Právní upozornění, autorská práva
Obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorskými právy. K reprodukci, distribuci a zveřejnění veškerého obsahu a strukturních prvků, zejména zvukových, obrazových, textových, textových částí, obrázků, grafiky, animací, her, karet a designových prvků, je nutný předchozí písemný souhlas společnosti Bild-Werk Frauenau eV To platí zejména pro převzetí na osobních nebo komerčních webových stránkách.

Vlevo, odjet
Sdružení Bild-Werk Frauenau nenese odpovědnost za obsah externích webových stránek, na které se lze dostat prostřednictvím odkazu. Bild-Werk Frauenau pravidelně kontroluje a aktualizuje obsah této webové stránky. Přes veškerou péči se mezitím mohly objevit změny. Nelze proto převzít záruku nebo jinou odpovědnost za aktuálnost a úplnost poskytovaného obsahu. Totéž platí pro všechny externí webové stránky, na které se odkazuje prostřednictvím odkazu z nabídky Bild-Werk Frauenau.

Soubory ke stažení
Společnost Bild-Werk Frauenau nemůže zaručit úspěšnost stahování ani funkčnost stažených produktů ve vašem systému. Stahování povoluje pouze soukromé nebo jiné osobní použití produktů nabízených ke stažení a kopií z nich vyrobených. Jakékoli další použití vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Bild-Werk Frauenau eV