Štýrsko

V západním Štýrsku je výroba špičkového užitkového skla doplněna přeshraničními řemesly.

Západostyrský sklářský průmysl úzce souvisí s těžbou uhlí v 19. století.

Kořeny štýrského skla sahají dlouhou cestu zpět. Malá sklářská dílna s tavicí pecí v římské osadě Flavia Solva poblíž Leibnitzu naznačuje, že sklo bylo zpracováno brzy ve Štýrsku. Od středověku do 17. století Lesní sklárny se usadily v několika štýrských a nyní slovinských lesních oblastech.

Se začátkem industrializace byly poblíž uhelných dolů v západním Štýrsku postaveny sklárny. Představení tavicí pece Siemens v roce 1856, která využívá plynný uhlí a vzduch k účinnějšímu dosažení vyšších teplot, a použití poloautomatických strojů na výrobu lahví, užitkového skla a okenního skla položilo základ průmyslového pracovního rytmu a rostoucí masová produkce. Přesto vždy hrálo roli řemeslné zpracování a použití různých dokončovacích technik.

Mezi průmyslem a řemesly

V západním Štýrsku je výroba špičkového užitkového skla doplněna přeshraničními řemesly.

20. století přineslo několik uzavření společností a fúzí s nimi. Investice do plně a poloautomatické výrobní technologie, která umožňuje rychlou a levnou výrobu komerčního skla, přispěly k přežití štýrského sklářského průmyslu. Do roku 2010 byly v Bärnbachových foukacích pracích vytvořeny technicky náročné série a jednorázové kusy. Bývalá tovární budova byla v 80. letech přeměněna na muzeum a sklářské centrum s průzorovou sklářskou pecí, kde se po určitou dobu konala také mezinárodní sklářská sympozia. Výstavní workshop, který byl rozšířen v roce 2020, je mezinárodním centrem vysoce kvalitních řemesel ve spolupráci se slovinskou sklářskou školou Rogaška-Slatina.