Zaměření: Průmysl 4.0

Nejmodernější plně automatické stroje vyrábějí obalové sklo nepřetržitě.

Proces industrializace v západním Štýrsku začal výstavbou skláren v oblastech těžby uhlí. Uhlí jako nový energetický potenciál v 19. století, vynález regenerativní pece Siemens v roce 1856 a železniční spojení vytvořily ideální podmínky pro sklářský průmysl. Technologický pokrok, povědomí o modernosti a mezinárodní výměna znalostí zajistily neustálý další rozvoj.

Dnes na strojích IS v Köflachu denně běží přibližně 5,2 milionu strojů. Lahve z dopravníkového pásu a vyvážejí se do celého světa. Řemesla jsou v tomto kontextu ekonomicky nerentabilní; Zaměstnanci jsou proto zvyklí monitorovat systém. Ve věku Průmyslu 4.0 jsou výrobní procesy automatizovány a digitalizovány.