Evropské sklo žije v řemesle, umění & průmyslu

Kulturní skleněné dědictví

Projekt Glass Works staví na přeshraničních vztazích evropských sklářů. V krátkých příbězích je zde vyobrazeno 19 sklářů z 5 evropských sklářských regionů: východního Bavorska, České republiky, Štýrska, Alsaska-Lotrinska a Dánska. Všechny regiony vykazují charakteristický profil mezinárodního ateliérového skla, užitého umění, špičkových technologií, rafinovaného křišťálu nebo skandinávského designu. Cestující skláři z oblasti řemesel, designu a umění je vzájemně propojují. Svými dovednostmi a kreativitou udržují sklo při životě – od středověku až po současnost a budoucnost.

Texty a obrázky jsou součástí putovní výstavy “Glass Works. Evropské sklo žije v řemesle, umění a průmyslu”.

Zjistěte více

Putovní výstava “Glass Works. European Glass Lives in Craft, Art and Industry” vznikla na přelomu let 2019/2020 na Institutu pro kulturní antropologii a evropskou etnologii na univerzitě v rakouském Štýrském Hradci ve spolupráci s Bild-Werk Frauenau e.V. a řadou spolupracujících partnerů. Kurátorka: Lisa Eidenhammer.

Stáhnout: Textové panely “Grenzgänger”, výňatky z brožury k výstavě.

Texty: Lisa Eidenhammer a Katharina Eisch-Angus. Grafika/návrh výstavy: Johann Zuschnigg. Překlady: Mark Angus (anglicky), Jaroslav Fait (česky), Mai Therese Ørsted Andersen (dánsky).

Čím je sklo výjimečné

Překročení hranic a překročení hranic ve skle

5 Skleněných Oblastí v Portrétu

Historie, Současnost, Zaměření