Tradičně inovativní: dědictví evropského skla

Brýle představují ideály, potřeby a vkus doby. Války, hospodářské krize a globalizace znamenají konečné body a nové začátky.

Možné je zavedení plně automatizované hromadné výroby pohárů od 60. let, začlenění do nadregionálních společností, dovoz ze zemí s nízkými mzdami a outsourcing. 20. a 21. století spolu s úpadkem tradičních skláren v mnoha evropských regionech. Ekonomické krize, ale také změny ve společenském vkusu a hodnotovém povědomí, znovu a znovu zpochybňují design brýlí.

Schopnost řemeslného skla inovovat zůstává nesporná. Nové cesty spočívají v přeshraničním soužití umění, designu a know-how řemesel a výroby. Otázka budoucnosti zůstává otevřená.