Émile Gallé

Sklářský výtvarník, designér, podnikatel * 1846 v Nancy (FR), +1904 v Nancy

Prostřednictvím své rodiny přišel Émile Gallé do kontaktu s uměním a řemesly na začátku Nancy. Po studiu filozofie, botaniky, zoologie a mineralogie ve Weimaru (DE) navrhl v letech 1866–1870 ve sklárně v Meisenthal (FR) svá první mistrovská díla se smyslným a poetickým výrazem. Po návratu do Nancy všestranný Gallé experimentoval s novými technikami a vybudoval dílny pro sklo, dřevo a fajáns. Absolvoval například vzdělávací cesty do Berlína, otevřel prodejní místa v Paříži, Frankfurtu a Londýně a pokračoval ve spolupráci s Meisenthal.

Émile Gallé, který je oslavován na světových výstavách, je považován za zakladatele francouzské secese nebo secese, která se zabývá světem tvarů a barev v přírodě. V roce 1901 založil Gallé spolu s dalšími secesními umělci (včetně Daum a Lalique) Ecole de Nancy , který mimo jiné řídil umělecky inspirovanou výrobu.