Robert Comploj

Sklář, designér, výtvarník, podnikatel * 1982 v Innsbrucku (AT)

Po absolvování sklářské školy v Kramsachu (Tyrolsko, AT) cestoval Robert Comploj deset let po Evropě a Severní Americe, účastnil se kurzů a mistrovských kurzů. V Corningu (NY) mu dali umělecký nádech zejména mistři skla z Murana. Od svého pobytu v Dánsku spojil benátskou tradici se skandinávsky vypadajícím designem. Robert Comploj experimentuje s tvary, strukturami a barvami a kombinuje tradiční s moderními technikami.

Od roku 2013 provozuje vlastní studijní sklárnu společně s malým týmem, nejprve v Traunu a od roku 2017 ve Vídni. Sklárna Comploj je současně výrobním zařízením a dílnou, galerií, umístěním kurzů a prodejní místností. Robert Comploj exportuje svou práci do celého světa, prezentuje ji na výstavách a přijímá národní i mezinárodní pedagogické úkoly, například v Kramsachu, Linci nebo Corningu.