Zaměření: International Studio Glass Movement

Studioví sklářští umělci, kteří se ujali mezinárodního původu sklářů a začínali na amerických univerzitách, chtěli zavést sklo jako prostředek výtvarného umění. Americká svoboda v kombinaci s evropským řemeslem, designem a konceptuálním uměním.

V roce 1962 vyzkoušeli Harvey K. Littleton a Dominik Labino v Toledu jednoduchá studiová skleněná kamna na plyn, aby mohli sklo vyrábět nezávisle na asociaci sklárny. S rozšířením této myšlenky v Severní Americe, západní Evropě, Austrálii a Japonsku byla vytvořena globální infrastruktura pro setkávání, výměnu znalostí, školení, média a marketing.

Erwin Eisch a muzeum skla Frauenau učinily sklářské město Frauenau vyvrcholením studiového skla; Od roku 1988 mezinárodní letní akademie Bild-Werk Frauenau sdružuje sklářské kulturní dědictví a umělecké inovace.