Jiří Harcuba / Pavlína Čambalová

Skleněný rytec, výtvarník, medailér, designér * 1928 v Harrachově (Harrachsdorf, ČR), +2013 v Praze
Skleněný rytec, výtvarník * 1986 ve Frýdlantu

Jiří Harcuba spojil kosmopolitní filozofii s novou expresivní rytinou skla. Vyrůstal v dvojjazyčném sklářském městě Harrachov a byl formován nacionalismem, válkou a represemi a spojil lásku ke sklu se svobodou. Obchod s rytím skla se naučil u svého otce v učilišti ve sklárně na Sklářské škole v Novém Boru (ČR) a na Akademii užitých umění v Praze, kde působil jako pedagog a později rektor (1991-94). Pracoval jako nezávislý průmyslový designér, rytec skla a medailista a vášnivý učitel v Evropě i v zámoří.

Pavlina Čambalová byla vycvičena jako rytec na technických školách v Turnově a v Novém Boru. Před zahájením vlastního podnikání v Železném Brodě v roce 2016 pracovala ve vídeňském Lobmeyru.

Pavlina Čambalová navazuje na Školu Dominika Biemanna, kterou založil Jiří Harcuba v roce 2001 na počest rytce skla Dominika Biemanna (1800–1857) jako Školy Jiřího Harcubu jako mezinárodní školy cestování pro gravírování skla zdarma.